En rapport fördömer “disproportionerligt och farligt upprätthållande av ordning” i Toulouse.

Av redaktionen på Basta!, publicerat 18 april 2019

Lördag den 13 april i Toulouse, gula västarnas Akt 22, än en gång kännetecknad av ett massivt tryck i stadens centrum från ordningsstyrkan: blockering, kraftig användning av tårgas, kontroller, skadade… ett förtryck som blivit vardag? Det är vad som framgår av en rapport, publicerad den 17 april av Observatoire des pratiques policières de Toulouse (ung. ”Enheten för observation av polispraktik i Toulouse”), skapat av medlemmar ur Human Rights League, Syndicat des avocats de France (advokaternas fackförbund) samt stiftelsen Copernic. Deras rapport utvärderar vilka åtgärder polisen vidtagit för att upprätthålla allmän ordning sedan 2017 i “den rosa staden” (smeknamn för Toulouse, ndtr.)

De har bevakat femtio demonstrationer mellan april 2017 och 3 april 2019, varav mer än hälften sedan starten av gulväströrelsen. De tjugofem observatörerna har gjort mer än femtio timmars videoinspelning och tagit mer är fyrahundra foton. De drar slutsatsen att polisens åtgärder för att upprätthålla allmän ordning i staden är “farliga och disproportionerliga”. Vid tretton tillfällen har observatörerna själva blivit måltavlor för ordningsstyrkan. En av observatörerna har skadats i huvudet av ett skott med LBD (lanceurs de balles de défense – gummimantlade försvarsprojektiler, ndtr) .

Nästintill systematisk brist på varningar från polisen
Rapporten konstaterar att den tidsperiod av två år som de har granskat har karaktäriserats av “en kraftig ökning av polisiära åtgärder” i samband med gulvästarnas demonstrationer. “Med hjälp av observatörsgrupper från Nantes, Bordeaux och Montpellier har vi jämfört polisens metoder för att upprätthålla allmän ordning under gulvästarnas demonstrationer”, skriver författarna. I samtliga dessa städer sätter prefekturen ett klockslag för när demonstrationen ska skingras med hjälp av vattenkanon, vanligtvis mellan 16.30 och 17.30. Det råder en nästintill systematisk brist på varningar från polisen. Rapporten undersöker även vilka ordningsstyrkor som används, deras vapen och material: Sting-Ball-granater, tårgas, pansarfordon och sedan nyligen även helikopter. Allt detta “utgör idag en integrerad del av miljön i demonstrationerna”.

Vad gäller lanceurs de balles de défense (LBD) konstaterar observatörerna att de togs i bruk i december 2018 mot gulväströrelsen. “LBD, som har orsakat majoriteten av de allvarliga skador som registrerats under demonstrationerna, används först och främst av icke-specialiserade enheter av ordningsstyrkan”, understryker rapporten. 261 personer har uppvisat skador orsakade av LBD runtom i Frankrike sedan starten av rörelsen. Detta enligt beräkning av dokumentärreporter David Dufresne.

Rädslan har satt sig i huvudet och kroppen på många av rörelsens sympatisörer
Parallellt med de polisiära åtgärderna har observatörerna även kunnat bekräfta en växande rädsla hos demonstranterna. “ ’Jag är rädd, jag törs inte längre åka till demonstrationerna’ eller ’Jag åker hem runt fyra – halvfem, jag har ju familj…’ Rädslan har satt sig i huvudet och kroppen på många av rörelsens sympatisörer. Andra vågar överhuvudtaget inte komma längre eller tvekar att ta på sig den gula västen under demonstrationerna.“ Det är en rädsla som riskerar att öka ännu mer på grund av den nya lag för att trycka ned demonstrationer, den så kallade ”lagen mot vandalism”, som togs i bruk den 10 april.


Demonstrationen i Toulouse förra lördagen var den första sedan denna lag togs i bruk. Enligt Médiapart var mer än 800 gendarmer och poliser inkallade, vilket var “tvåhundra mer än vanligt”. Tårgas användes redan tidigt på dagen när demonstranterna samlades och snabbt därefter kom Sting-Ball-granaterna. På grund av ordningsstyrkans åtgärder och dess strategi för att till varje pris skingra demonstranterna lyckades de som slutit upp inte ens sätta ihop ett demonstrationståg.

https://www.bastamag.net/Un-rapport-denonce-un-maintien-de-l-ordre-disproportionne-et-dangereux-a?fbclid=IwAR0IOedFGwS3gTFUlKMp3AhEeI7w3ikrGxbhufdZynGTPoyzEwOdZdDU6oc