Översikt

Vittnesmål från en ”street medic”, Lyon, 6 april, 2019 http://franskagulavastarpasvenska.se/vittnesmal-enskilda-pers/vittnesmal-fran-en-street-medic-lyon-6-april-2019/

Att råka vara på fel plats vid fel tidpunkt… vittnesmål, Toulouse, 13 april, 2019

http://franskagulavastarpasvenska.se/vittnesmal-enskilda-pers/att-raka-vara-pa-fel-plats-vid-fel-tidpunkt-vittnesmal-fran-toulouse-13-april/

Jag, min GoPro och en cowboy… vittnesmål, Bordeaux, 30 april, 2019

http://franskagulavastarpasvenska.se/vittnesmal-enskilda-pers/jag-min-gopro-och-en-cowboy-vittnesmal-bordeaux-30-mars-2019/

Gult och svart… vittnesmål, maj, 2019

http://franskagulavastarpasvenska.se/vittnesmal-enskilda-pers/gult-och-svart-vittnesmal-maj-2019/

”Var är våra rättigheter?”… vittnesmål, 13 maj http://franskagulavastarpasvenska.se/vittnesmal-enskilda-pers/var-ar-vara-rattigheter-vittnesmal-13-maj/

Vittnesmål, 26 januari, Paris, J.R.

http://franskagulavastarpasvenska.se/vittnesmal-enskilda-pers/vittnesmal-26-jan-paris-j-r/

Otillåtet polisförvar vid demonstration i Bryssel, 26 maj, 2019
http://franskagulavastarpasvenska.se/maj-19-artiklar/otillatet-polisforvar-vid-demonstration-i-bryssel-26-maj-2019/

Vittnesmål, Montpellier, 8 juni, 2019

http://franskagulavastarpasvenska.se/vittnesmal-enskilda-pers/vittnesmal-montpellier-8-juni-2019/

Akt 35

http://franskagulavastarpasvenska.se/vittnesmal-enskilda-pers/akt-35/