April, 2019

A

Amnesty International France: Ett mycket hårt slag mot rätten att delta i fredlig demonstration

Demonstrationsförbuden är politisk bestraffning som skapar problem för demokratin http://franskagulavastarpasvenska.se/uncategorized/demonstrationsforbuden-ar-politisk-bestraffning-som-skapar-problem-for-demokratin/

En rapport fördömer ”disproportionerligt och farligt upprätthållande av ordning i Toulouse”.

http://franskagulavastarpasvenska.se/uncategorized/en-rapport-fordomer-disproportionerligt-och-farligt-uppratthallande-av-ordning-i-toulouse/

Paris, 20 april: Gripanden, beskjutning med LBD, flera oberoende journalister som polisens måltavlor: ”lagen mot vandalism i praktiken”…

http://franskagulavastarpasvenska.se/uncategorized/paris-20-april-gripanden-beskjutning-med-lbd-flera-oberoende-journalister-som-polisens-maltavlor-lagen-mot-vandalism-i-praktiken/

Akt 23: Avslöjande vittnesmål av oberoende fransk filmare, slagen av polis medan han filmade

http://franskagulavastarpasvenska.se/uncategorized/paris-20-april-gripanden-beskjutning-med-lbd-flera-oberoende-journalister-som-polisens-maltavlor-lagen-mot-vandalism-i-praktiken/

Varför Macron inte kommer ge efter för gula västarna- om ”Crépuscule av Juan Branco

http://franskagulavastarpasvenska.se/uncategorized/varfor-macron-inte-kommer-ge-efter-for-gula-vastarna-om-crepuscule-av-juan-branco/

Maj, 2019

Statens förtryck: de allvarligt skadade vägrar låta sig glömmas http://franskagulavastarpasvenska.se/maj-19-artiklar/statens-fortryck-de-allvarligt-skadade-vagrar-lata-sig-glommas/

1 maj – repression, komprometterande videos och inrikesministerns fake news

http://franskagulavastarpasvenska.se/maj-19-artiklar/1-maj-repression-komprometterande-videos-och-inrikesministerns-fake-news/

Vattenkokaren… eller franskt upprätthållande av allmän säkerhet

http://franskagulavastarpasvenska.se/maj-19-artiklar/vattenkokaren-eller-franskt-uppratthallande-av-allman-sakerhet/

Vid Pitié-Salpêtrière: ”Det var när motorcykelpolisen kom som dom började slå”

http://franskagulavastarpasvenska.se/maj-19-artiklar/vid-pitie-salpetriere-det-var-nar-motorcykelpolisen-kom-som-dom-borjade-sla/

Kommuniké från ”AG de Montpellier contre les violences d’état et pour les libertés”

http://franskagulavastarpasvenska.se/maj-19-artiklar/kommunike-fran-ag-de-montpellier-contre-les-violences-detat-et-pour-les-libertes/

Otillåtet polisförvar vid demonstration i Bryssel, 26 maj, 2019
http://franskagulavastarpasvenska.se/maj-19-artiklar/otillatet-polisforvar-vid-demonstration-i-bryssel-26-maj-2019/

Juni, 2019

Vilken väg för rörelsen?

http://franskagulavastarpasvenska.se/artiklar-06-2019/vilken-vag-for-rorelsen/

Repressionen mot gulväströrelsen: ”Kommer sätta spår i en hel generation.”

http://franskagulavastarpasvenska.se/artiklar-06-2019/repressionen-mot-gulvastrorelsen-kommer-satta-spar-i-en-hel-generation/

Ny fart för rörelsen?

http://franskagulavastarpasvenska.se/artiklar-06-2019/ny-fart-for-rorelsen/

Rapport om rättslig repression av gula västarna

http://franskagulavastarpasvenska.se/artiklar-06-2019/rapport-om-rattslig-repression-av-gula-vastarna/

Medalj till poliser för insatser mot gula västarna

http://franskagulavastarpasvenska.se/artiklar-07-2019/medalj-till-poliser-for-insatser-mot-gula-vastarna/