Vittnesmål från en ”street medic”, Lyon, 6 april, 2019

John Pierrefitte: ”Hej alla! Efter att ha stött på problem vid demonstrationen i Lyon den 6/4 2019 skulle jag vilja bidra med ett vittnesmål angående ordningsstyrkornas dåliga sätt att bemöta en street-medic. Denne medic är jag.

Detta är vad som hände: alldeles i början av demonstrationen när ordningsstyrkorna bad oss röra oss framåt fick jag tre batongslag i lårhöjd trots att vi lydde order. Jag tvingades då få vård av en av mina kollegor. Vi fortsatte demonstrationen och nådde fram till ett kvarter där ordningsstyrkorna var mer än otäcka.

Jag såg gulvästar bli slagna med batong, bli gasade och beskjutna med Flash Ball. Till och med sådana som var på marken. Vi var i en krigszon. Jag har aldrig tidigare sett något sådant i Lyon. En man ur ordningsstyrkan kom fram till mig, gav mig ett knytnävsslag och drog hårt först i gasmasken, sedan i glasögonen. (…) Han bad mig ta dem av mig men jag kunde inte för vi stod med huvudena mot varandra. Till slut var det gummibandet som gav vika. Det säger en hel del om kraften i våldet.

Denne “snälle farbror” fortsatte sedan med att förolämpa mig och utöva påtryckningar. Jag tror det var för att få mig att inte återvända till demonstrationen. Denna gång kunde jag inte lämna in någon anmälan eftersom jag inte fick några blåmärken eller synliga skador. Det är därför jag skriver detta vittnesmål. Jag vill understryka att detta inte var gendarmer (franska ordningsstyrkor är uppdelade i olika grupper av police nationale och av gendarmerie, ndtr.) Men det kan jag säga er, att inget kommer stoppa mig från att återvända till demonstrationerna för att hjälpa skadade.

Jag kommer fortsätta låta min kompetens tjäna människor på det sätt jag alltid har – på jobbet, i föreningar eller helt enkelt i privatlivet.

Med detta vittnesmål tackar jag för mig och önskar er alla en bra vecka! Vi ger oss aldrig!”

TEMOIGNAGE DE JOHN PIERREFITTE :

”Bonjour tout le monde suite à un problème dans la manifestation de Lyon le 06/04/2019 je souhaite apporter un témoignage concernant les mauvaises pratiques des forces de l’ordre envers un Medic.

Ce Medic c’est moi.

Voici ce qui s’est passé : en tout début de manif alors que les forces de l’ordre nous demander d’avancer, j’ai reçu 3 coups de matraque au niveau de la cuisse alors qu’on exécutait leurs ordres. Je me suis donc fait soigné par une de mes collègues. Nous avons continué la manifestation et nous sommes arrivés dans un quartier où les forces de l’ordre étaient plus que méchants.

J’ai vu des gilets jaunes se faire matraquer, gazer et tirer dessus au flash Ball et même ceux qui étaient au sol. Nous étions en zone de guerre. Je n’avais jamais vu ça sur Lyon. Un monsieur des forces de l’ordre s’est rapproché de moi et il m’a mis une droite et m’a tiré violemment par le masque à gaz et ensuite par mes lunettes. Vous verrez sur cette vidéo l’action de mes propos. Il m’a demandé de les enlever mais je n’y arrivais pas car on était tête contre tête. Ce sont les élastiques qui ont cédé pour vous dire la violence.

Ce gentil monsieur par la suite m’a insulté, mis la pression. Je pense que c’était pour me dissuader de revenir à la manifestation. Cette fois-ci je n’ai pas pu porter plainte car je n’ai ni bleu, ni hématome d’où mon témoignage. Je tiens à préciser que ce n’était nullement des gendarmes. Mais je vous le dit, rien ni personne ne m’empêchera de retourner dans les manifestations et de porter secours à toutes les personnes blessées.

Je continuerai à mettre mes compétences au service des gens comme je l’ai toujours fait, que ce soit dans mon travail, dans mes associations ou tout simplement dans ma vie privée.

Sur ce témoignage je vous laisse et vous souhaite à tous une bonne semaine. On ne lâchera rien !




“Vattenkokaren”… eller franskt upprätthållande av allmän säkerhet

Resumé: Y.H.

Den första maj blev demonstranter blockerade mellan polisens avspärrning och grindarna på sjukhuset Pitié-Salpêtrière i Paris. Det var, enligt demonstranterna själva, det som fick dem att vilja söka skydd inne på sjukhuset, en händelse som väckt stor uppmärksamhet i fransk media senaste dagarna.

Den metod som användes av ordningsstyrkorna består av att de delar upp demonstrationståget i mindre grupper och håller kvar demonstranter på en viss yta, ibland i flera timmar i sträck. Syftet är att upprätthålla allmän säkerhet.

Det är en omdiskuterad metod som ofta har använts mot gulvästdemonstranter. Försvarare av mänskliga rättigheter definierar metoden som ett sätt att “med hjälp av omringande polismän frånta flera personer deras rörelsefrihet under en demonstration, eller i direkt anslutning till sådan, i syfte att hindra dem att lämna den hänvisade ytan”.

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_rt_201712_maintien_ordre.pdf

På franska kallas metoden för “nasse” (uttalat ‘nass’). Den engelska motsvarigheten är kettling och bygger på ordet kettle, alltså vattenkokare. Och det är precis effekten av en sådan man vill beskriva med ordet. Temperaturen stiger snabbt hos demonstranter som inte tillåts lämna platsen utan att veta anledningen och risken för konflikter ökar.

Enligt Europadomstolen strider inte metoden mot lagen men vill påminna om att “nationella auktoriteter bör undvika att använda metoder för kontroll av folkmassor i syftet att, direkt eller indirekt, dämpa eller ha en avskräckande effekt på proteströrelser.”

https://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_2012_03_150_FRA_906289.pdf

I följande video, filmad ur två olika vinklar, syns ett exempel på fransk kettling. Polisen gör bruk av såväl batonger som tårgas mot demonstranter instängda i en gränd i Nantes, vid Akt 21, 6 april 2019.

Nantes, 6 april, 2019

Ytterligare läsning i ämnet:
https://www.lci.fr/population/gilets-jaunes-nasses-par-les-forces-de-l-ordre-cette-pratique-est-elle-legale-dans-les-manifs-2120207.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3KagzftJaBOpf_QCL5SpwhjuF3nFGofVrVxfi9kGPdkTFrNBWX_Y9Ouno#Echobox=1556989504

1 maj – repression, komprometterande videos och inrikesministerns fake news

Precis som första maj förra året, kom 2019 års version att bli besvärande för regeringen. Första maj 2018, det var då som en av de högst uppsatta inom Macrons livvakt råkade bli filmad när han drog på sig en polishjälm och misshandlade ett par demonstranter. Den så kallade “affaire Benalla” utreds fortfarande och kan snarast liknas vid en rysk docka där hela tiden nya lager av mer eller mindre pinsam information grävs fram. 2019 års upplaga av första maj kan sammanfattas som en sällan skådad repression av demonstranter, som tre komprometterande videos där polisen ses utföra handlingar som inte bör förekomma inom ordningsstyrkan, samt inrikesminister Castaners blunder då han uttalade sig om händelserna vid sjukhuset Pitié-Salpêtrière i Paris. Kort sagt, lite att bita i för regeringen så här i efterhand… eller som programledaren för radions “Les informés” skämtsamt uttryckte det: “De skulle nog gärna vilja stryka första maj ur kalendern.” Men låt oss ta det från början… (sammanställt av Y. H)

Repression

Pablo Morao (Révolution Permanente) beskriver inledningen av dagen enligt följande:

”I en hel vecka var det dagens samtalsämne: hur förste maj skulle bli polisprefekt Didier Lallements elddop, eller ett “upp till bevis” för den nya metod för upprätthållande av allmän ordning som han infört och vars våldsamhet kunde konstateras av demonstranter vid Akt 23 (20 april, ndtr.). I måndags (29 april, ndtr.) återgav tidningen Le Parisien ett uttalande från Marc, samordnare för ett team av street-medics: “Under Akt 23 för två veckor sedan kunde vi räkna till upp emot 152 skadade. Av dessa var tio journalister. Det liknar alltmer ett slagfält. Våld föder våld”.

Denna offensiva metod används först och främst av de omtalade Brigades de Répression de l’Action Violente, lätt igenkännliga i sina vita hjälmar. Den består av att “gå i kontakt” eller “förhindra” våldsamma handlingar.

Från kl. 11.00 (1/5) tar fackligt aktiva, gulvästar, medlemmar ur Black Bloc etc. plats längst fram i demonstrationståget för att invänta starten på marschen. Runt kl. 12.30 kastas några föremål mot repressionsstyrkorna och detta får dem att genast släppa lös ett våld av sällan skådat slag mot demonstranterna och därmed skapa en situation av allmän panik: kraftig tårgas, inbrytningar i demonstrationståget och batongslag mot alla som kommer i vägen. Flera demonstranter som befinner sig på marken på grund av huvudskador tas om hand av street medics.

Demonstranterna drar sig tillbaka mot Boulevard du Montparnasse för att undkomma polis och tårgas men fackförbundet CGT’s deltagare håller sig kvar i demonstrationståget. Då är det deras tur att få granater emot sig. Philippe Martinez (generalsekretare för CGT, ndtr.) tas därifrån. (…) Lite senare fördömer han allt detta som en “en urskillningslös repression av sällan skådat slag”. Han är dock noggrann med att samtidigt beskriva Black Blocs handlingar som förkastliga och att dessa placerar dem på samma nivå som det polisvåld som allvarligt skadar demonstranter.”

(Utdrag ur Derrière le contre-feu de la Salpêtrière, silence sur la répression ultra-violente du prefet Lallement)

Komprometterande videos

På kvällen första maj och dagen efter börjar ett antal videos cirkulera på sociala medier, videos i vilka polismän utför handlingar som inte borde förekomma inom ordningsstyrkorna. I synnerhet tre av dessa har väckt uppmärksamhet och kommer att bli föremål för utredning av IGPN (Inspection générale de la Police nationale, eller “polisens polis” på vardagsspråk). En av dessa videos visar en polisman som för ned sin batong i byxorna på en demonstrant. En annan visar en polis som utdelar ett par örfilar till en demonstrant.

På en tredje syns en polisman kasta gatsten.

Paris, första maj, 2019



Inrikesminister Castaners fake news

Det som ändå fått mest uppmärksamhet vid årets upplaga av första maj är händelsen vid sjukhuset Pitié-Salpêtrière i Paris. Sent på eftermiddagen kunde man höra i media att demonstranter “attackerat” sjukhuset. Castaner uttryckte det som följande:

“Här på Pitié-Salpêtrière har man gått till attack mot ett sjukhus. Man har uppträtt våldsamt mot vårdpersonal. Och man har skadat en polisman som var på plats för att skydda dem. Vi ger vårt fulla stöd till våra ordningsstyrkor som är Republikens stolthet.”


Chocken var förstås total… och för en stund framstod Castaner som landets beskyddare nummer ett. Problemet var bara att framåt kvällen började vittnesskildringar och videos publiceras på sociala medier av personer som varit med vid sjukhuset och som alla hade en helt annan version, nämligen den om hur de flytt i panik mot sjukhuset för att undkomma polis, batonger och tårgas. Och när vårdpersonalen dagen därpå gick ut med sina egna videos, som visade en helt annan version än den Castaner gett, var floppen ett faktum. I ett “mea culpa” har Castaner tvingats backa om sitt skarpa ordval – “attack” –  och ändrat det till “våldsamt intrång” (“intrusion violente”). Men många röster höjs som hävdar att även detta är för skarpa ord och möjligheten finns att vi nu står inför en ny “affaire”, nämligen “l’affaire Castaner”. Allt är ännu inte klarlagt om vad som exakt hände vid sjukhuset men Castaner anklagas redan för att ligga bakom fake news samt för att ha uttalat sig alltför snabbt om en händelse han inte haft alla fakta om, och bara detta skadar allvarligt hans trovärdighet. Och gulvästarna upplever hans förhastade uttalande som ett i raden av många försök att smutskasta rörelsen.

Vid Pitié-Salpêtrière, första maj, 2019



https://www.revolutionpermanente.fr/Derriere-le-contre-feu-de-la-Salpetriere-silence-sur-la-repression-ultra-violente-du-prefet?fbclid=IwAR3evQDkoxE1oy11Z4aOXY66ONG6-GYy9KiPl4ZAeYZ5Z0DMFHyAG2g9LUk

Övriga referenser om första maj:

Dokumentär (okommenterad) om första maj, 2019, i Paris (Taranis News):

https://www.youtube.com/watch?v=gRa11qjk-n0&feature=share

Artiklar:

https://mobile.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/info-franceinfo-1er-mai-l-igpn-saisie-apres-la-diffusion-d-une-video-montrant-un-policier-qui-gifle-un-manifestant_3426761.html?fbclid=IwAR0xD5eG2DFQYwq6vlDm9TSaeTLzEKgHe4JYmmWH0h8hWPAM9froUlYrvHE#xtor=AL-79-[article]-[connexe]&xtref=https://fr.yahoo.com/news/info-franceinfo-1er-mai-l-103916132.html

https://www.france24.com/fr/20190503-intrusion-pitie-salpetriere-castaner-attaque-polemique

1 maj 2019, Paris





Ur SVT:s rapportering:

”Kravallpolis i Paris har sprayat tårgas och motat undan maskerade demonstranter” .

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/valdsamma-demonstrationer-under-forsta-maj-i-frankrike-manga-gripna

”Sprayat”?! Varför skriver de inte att Paris fullkomligen dränktes i tårgas?

”Motat undan”?! Philippe Martinez, ledare för fackförbundet CGT och som befann sig i demonstrationståget uttrycker det mer som ”en avsiktlig vilja till konfrontation” (”une volonté délibérée d’affrontements”)

.https://www.francetvinfo.fr/decouverte/1er-mai/la-cgt-chargee-par-les-policiers-christophe-castaner-m-a-demande-si-j-allais-bien-comme-s-il-s-inquietait-de-ma-sante-declare-philippe-martinez_3423827.html

”Maskerade demonstranter”?! Inget om att merparten är fredliga och bär mask för att skydda sig mot tårgasen… ärligt talat, SVT…

Statens förtryck: de allvarligt skadade vägrar låta sig glömmas

I Paris, helgen den 27-28 april 2019, samlades människor från hela Frankrike som utsatts för polisvåld för att diskutera och stötta varandra. De uppmanade även till stopp för ordningsstyrkans LBD (lanceurs de balles de défences, en typ av gummiprojektil) och Sting-Ball-granater, samt kalla till en nationell manifestation mot polisvåld den 26 maj.

Här följer en sammanfattning av vad några av de drabbade berättar (se video nedan).

ROBIN (miste foten av en granat den 15 augusti 2017 i Bure)

“När president Macron säger att vi inte får prata om förtryck och polisvåld eftersom vi lever i en rättsstat, och för att sådana ord inte är applicerbara på en sådan, då ser man tydligt regeringens strategi som bygger på att förneka verkligheten. Men alla vi som är närvarande här och nu, vi kan intyga att vi blivit attackerade. Vi utgjorde inget hot och hade inte anfallit ordningsstyrkorna, men ändå har våra liv blivit förstörda.”

SEBASTIEN (miste en hand den 9 februari 2019 i Paris)

“Efter att jag mist handen av en granat förändrades livet totalt och blev ett rent helvete… sömnproblem, mardrömmar… förutom problem att klara sig med en enda hand i vardagen. Och psykologiskt sett är det väldigt tufft.”

DAVID (miste ett öga den 16 mars i Paris)

“Denna helg har vi ordnat ett möte i Paris för de skadade, för att de ska få träffas och prata. Vi håller även presskonferens för att visa vad vi tvingas leva med dagligen, för det är det ingen som ser. När jag blev skadad, då pratade medierna bara om Le Fouquet’s (restaurang som blev förstörd, ndtr), man sa inte ett ord om de som skadats.”

FRANCK (miste ett öga den förste december 2018)

“När man ser inrikesminister Castaner komma till Triumfbågen för att tacka ordningsstyrkorna och deras sätt att använda vapnen, då blir det bara för mycket, alltså…”

CÉLIA (partner till Jim som miste ett öga av ett LBD-skott den 8 december 2018 i Paris)

“Det vi kämpar för är ett stopp för de vapen polisen använder, samt för polisvåldet. I ‘de mänskliga rättigheternas land’ ska inte sånt få finnas.”

ANTOINE (fick handen avsliten av en granat den 8 december 2018 i Bordeaux)

“Så länge de förnekar polisernas våld kommer det fortsätta utövas. Men vi fortsätter kämpa och att manifestera för att väcka folk och få dem att se sanningen.”

VANESSA (miste ett öga av ett skott med LBD den 15 december i Paris)

“Här under helgen får vi träffa människor som upplevt samma som vi, som gått igenom samma trauma, och som tvingats in i ett nytt liv… det som handikappad.”

DAVID (se ovan)

“Vi kallar till en nationell manifestation den 26 maj för att visa franska folket att president Macron och inrikesminister Castaner skjuter på oss med allvarliga skador som följd, och att dom gör oss handikappade. Det är som om det vore krig. Dessa vapen måste helt enkelt stoppas.”

ROBIN (se ovan)

“Först och främst måste sanningen fram, nämligen att sedan 17 november 2018 har 22 personer mist synen på ett öga och fem personer har fått handen avsliten.

Vårt andra krav: rättvisa! När man ser vad vi lever med och samtidigt vet att polisernas agerande inte ens blivit utrett, då vet man att de har beskydd. När man dessutom ser att demonstranter döms till fängelse för att ha orsakat materiella skador, då inser man att det finns två olika sorts rättvisa… i två olika hastigheter.”

JÉRÔME (miste synen på ett öga av ett LBD-skott den 26 januari i Paris)

“Vi lever i ett land som heter Frankrike och där republikanska värderingar råder: frihet, jämlikhet och broderskap, där man har demonstrationsrätt och rätt att käfta emot precis hur mycket man vill. Men i månad efter månad fiskar de efter våra röster för att vi ska rösta fram en maktelit som tror sig vara legitim, som tror sig ha legitimitet att skjuta på sitt folk… och allt detta i ett land som heter Frankrike.”