“Vattenkokaren”… eller franskt upprätthållande av allmän säkerhet

Resumé: Y.H.

Den första maj blev demonstranter blockerade mellan polisens avspärrning och grindarna på sjukhuset Pitié-Salpêtrière i Paris. Det var, enligt demonstranterna själva, det som fick dem att vilja söka skydd inne på sjukhuset, en händelse som väckt stor uppmärksamhet i fransk media senaste dagarna.

Den metod som användes av ordningsstyrkorna består av att de delar upp demonstrationståget i mindre grupper och håller kvar demonstranter på en viss yta, ibland i flera timmar i sträck. Syftet är att upprätthålla allmän säkerhet.

Det är en omdiskuterad metod som ofta har använts mot gulvästdemonstranter. Försvarare av mänskliga rättigheter definierar metoden som ett sätt att “med hjälp av omringande polismän frånta flera personer deras rörelsefrihet under en demonstration, eller i direkt anslutning till sådan, i syfte att hindra dem att lämna den hänvisade ytan”.

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_rt_201712_maintien_ordre.pdf

På franska kallas metoden för “nasse” (uttalat ‘nass’). Den engelska motsvarigheten är kettling och bygger på ordet kettle, alltså vattenkokare. Och det är precis effekten av en sådan man vill beskriva med ordet. Temperaturen stiger snabbt hos demonstranter som inte tillåts lämna platsen utan att veta anledningen och risken för konflikter ökar.

Enligt Europadomstolen strider inte metoden mot lagen men vill påminna om att “nationella auktoriteter bör undvika att använda metoder för kontroll av folkmassor i syftet att, direkt eller indirekt, dämpa eller ha en avskräckande effekt på proteströrelser.”

https://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_2012_03_150_FRA_906289.pdf

I följande video, filmad ur två olika vinklar, syns ett exempel på fransk kettling. Polisen gör bruk av såväl batonger som tårgas mot demonstranter instängda i en gränd i Nantes, vid Akt 21, 6 april 2019.

Nantes, 6 april, 2019

Ytterligare läsning i ämnet:
https://www.lci.fr/population/gilets-jaunes-nasses-par-les-forces-de-l-ordre-cette-pratique-est-elle-legale-dans-les-manifs-2120207.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3KagzftJaBOpf_QCL5SpwhjuF3nFGofVrVxfi9kGPdkTFrNBWX_Y9Ouno#Echobox=1556989504