Amnesty International France: Ett mycket hårt slag mot rätten att delta i fredlig demonstration

Publicerat på Amnesty International France hemsida 2019-03-12

Den så kallade “lagen mot vandalism” har nyligen antagits av senaten. Ett mycket hårt slag mot rätten att delta i fredlig demonstration i Frankrike.

Den lagstiftning som sedan tidigare tillämpats gav redan stort utrymme för att hindra, gripa, väcka åtal mot och hårt bestraffa personer som begår våldshandlingar i samband med demonstrationer.

Men tvärtemot vad titeln låter påskina så erbjuder denna nya lag inget nytt för att stoppa “vandalerna” och kommer inte på något sätt skydda fredliga demonstranter. Tvärtom, den öppnar dörren på vid gavel för godtycklighet inom dagens och morgondagens verkställande myndigheter.

Mindre än 18 månader efter slutet på undantagstillståndet (upprättat efter terrordådet den 13 november 2015, ndtr) tar sig de administrativa förbuden in i allmän rättsordning. Via prefekterna kommer verkställande organ kunna förbjuda en person från att demonstrera. Detta kan komma att ske på mycket vaga grunder, långt från rättsväsendets vakande öga.

Från och med nu riskerar fredliga demonstranter som vill skydda sitt ansikte mot till exempel tårgas att utsättas för häktningar och godtyckliga domar.

Femtiotre franska föreningar och fackförbund har påtalat risken med att denna lag får annan effekt än den som eftersträvas. På internationell nivå har tre oberoende experter från FN “uttryckt stark oro för att vissa av lagtextens åtgärder inte är förenliga med FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, en konvention som Frankrike har undertecknat. Dessa åtgärder skulle kunna tillämpas på ett godtyckligt sätt och bidra till ytterst allvarliga avvikelser”.


Av samma anledning har även Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter uttryckt oro.

Det konstituerande råd som kommer sammankallas av presidenten samt av parlamentariska grupper i opposition mot lagen, kommer få uppdraget att utreda lagtexten i perspektiv till den franska konstitutionen.

Kommer det konstituerande rådet fullgöra sin plikt gentemot konstitutionen och mot Frankrikes internationella skyldigheter och åtaganden?

https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/un-coup-tres-dur-au-droit-de-manifester-pacifiquement