Gula västarnas brokiga vapenarsenal

Publicerat av Le Toulousain, 2019-05-15

Varje vecka sedan början av gulväströrelsen har polisen ingripit mot demonstranter, och ibland tagit dem i förvar, för “vapeninnehav”, ett begrepp som ofta tillskrivs föremål som vanligtvis anses banala. Le Journal télévisé (”TV-nyheterna”) bestämde sig för att utreda begreppet.

Ordförande i föreningen Handi-Social, O.M., är en symbolisk person för gula västarna i Toulouse. Den 16 maj kommer hennes ärende upp i domstol: “Våld mot myndighetsperson med bruk av och hot med vapen”. Det är en procedur som blivit vanlig sedan början av rörelsen. Men det som är lite mer ovanligt är vapnet i fråga, i detta fall en rullstol som aktivisten anklagas för att medvetet ha använt för att få omkull en polisman. Även om O.M. erkänner det faktum att representanten för ordningsstyrkorna verkligen föll, så förnekar hon den version av händelserna som lagts fram, och hävdar istället att det var CRS-polisen som manövrerat joysticken på hennes rullstol.

Graverande omständighet

Oavsett vilket, så är det uppseendeväckande att applicera en sådan brottsrubricering på en rullstol. Det innebär även att de som ställer sig frågande inför det ökade antalet av preventiva, eller till och med oriktiga, gripanden får vatten på sin kvarn. Men O.M.’s advokat kommer inte basera försvaret på denna brottsrubricering. “Enligt rättspraxis kan vilket föremål som helst, till och med ett djur, anses som ett vapen om man kan bevisa avsikten att använda sig av det, vilket inte kunnat göras i min klients fall”, påpekar advokat P.N. För honom är det alltså inte själva det faktum att en rullstol klassas som vapen som är problematiskt, utan “viljan att på ett vilseledande sätt förvärra brottsrubriceringen”.

Detta är något som bekräftas av en annan advokat, A.C., som lett flera gulvästars ärenden. “En sak är säker, och det är att i dagsläget hävdar åklagaren ofta förekomsten av graverande omständigheter för att kunna ge strängare straff. Och det begås ofta felaktigheter. Även om det finns utrymme för att diskutera om ett visst föremål kan klassas som vapen – jag har också haft ett fall med ett paraply –   så förblir grundstraffet alltid detsamma”, förklarar hon.

Begränsade rättigheter

Lördag efter lördag gör prefekturen i Haute-Garonne sammanställningar över dagens demonstrationer samt över de gripanden för vapeninnehav som gjorts och som kan resultera i polisförvar, men utan att i detalj ange vilka sorts vapen det handlar om. När vi ställer frågan till administrationen nöjer de sig för stunden med att påminna om lagtexten: “Ett vapen är föremål avsett för att döda eller skada. Varje annat föremål som kan medföra fara för andra då bäraren har för avsikt att använda det för att döda, skada eller hota, klassas som vapen”.

Det är en bred definition som enligt vissa skulle kunna ge utrymme för myndigheterna att vidta strängare åtgärder och begränsa individens frihet. “Frågan är om det verkligen finns order om det, men man kan konstatera att det har skett en ökning i antalet preventiva gripanden. I en demonstration finns det många föremål som kan bli vapen även om de inte är det inom civilrätt. Detta ger upphov till juridiska frågeställningar”, understryker C.D., advokat och medlem i La France Insoumise (politiskt parti, ndtr), som minns hur hon en gång försvarat en person som gripits för att ha plockat upp en tårgasbehållare kastad av polisen vid mobiliseringen mot den nya arbetsrättslagen.

https://www.lejournaltoulousain.fr/societe/port-darmes-larsenal-heteroclite-des-gilets-jaunes-65200?fbclid=IwAR0MtI5QBM_5xh0Fs7bhvyqUrq7RHfqLTmVpHkDn8ARmKQ_FquSz-MsLwU8