Kommuniké från “AG de Montpellier contre les violences d’état et pour les libertés”

Polisingripande mot gula västar framför Maison du peuple i Montpellier vid visning av filmen “J’veux du soleil”.

Kommuniké

I Montpellier, kvällen tisdagen den 14 maj, gjorde flera polisstyrkor ett ingripande mot minst fem gula västar utanför gula västarnas Maison du peuple (tidigare Royal Occupé) vid visningen av “J’veux du soleil” av François Ruffin. Minst fyra personer togs i polisförvar.

Enligt pressen togs två personer i förvar efter anklagelser att ha utövat skadegörelse på en av väggarna till Maison du peuple. Men faktum är att det som pågick var reparation av väggen för att säkra tillgången till lokalen.

Enligt ordningsstyrkornas uttalande i samband med ingripandet anklagas tre av de gripna för en tidigare förseelse i form av olämpligt beteende mot myndighetsperson. De ska ha känts igen av polismän som skickat en telefon sinsemellan. De tre som togs i förvar har i flera veckor varit måltavla för trakasserier från polisen. Vid tidigare ID-kontroll fick en av dem utstå påtryckningar (“vi vet var du bor”).

Dessa riktade ingripanden inträffar i en tid av mycket tung repression. Dylan, en 18-årig gulväst som miste ögat den 27 april på grund av en granat som kastats av ordningsstyrkorna, fick den 11 maj höra en polisman säga: “Vi kommer ta ditt andra öga!” På liknande sätt blev Camille, kvinnlig observatör från Human Rights League, grovt förolämpad den 16 april av en polis med högre rang från Montpelliers brigade anti-criminalité. Vi förväntar oss en utredning av berörda polismän…

Vi fördömer å det bestämdaste den repression som deltagare i gula västarnas demonstrationer utsätts för, en repression som är desto mer chockerande då polisvåldet förblir ostraffat. Rättsväsendet blundar för detta våld men bestraffar och dömer mycket hårt gula västar som, icke att förglömma, enbart kämpar för våra rättigheter och för social rättvisa.

Vi ger vårt fulla stöd till de personer som gripits. I den spända situation som nu råder mellan polis och gula västar oroar vi oss över de förhållanden under vilka de sitter förvarade samt över följderna.

Solidaritet med alla dem som faller offer för polisiär och rättslig repression!

(AG de Montpellier contre les violences d’état et pour les libertés, ung.“Föreningen i Montpellier mot statens våld och för våra friheter”, ndtr.)

Interpellations de gilets jaunes devant la Maison du peuple de Montpellier pendant la projection du film ”J’veux du soleil”

– Communiqué –

Ce mardi 14 mai dans la soirée, à Montpellier, plusieurs corps de police ont interpellé au moins cinq gilets jaunes devant la Maison du peuple des gilets jaunes (anciennement Royal Occupé), à l’occasion de la diffusion de « J’veux du Soleil » de François Ruffin. Au moins quatre personnes ont été placées en garde à vue.

Selon la presse, deux personnes ont été interpellées pour avoir été accusé d’avoir dégradé un mur de la Maison du peuple, alors qu’il y avait en réalité des travaux de réhabilitation sur ce mur pour sécuriser l’accès au lieu.

Selon des propos tenus par les forces de l’ordre lors des interpellations, trois interpellé·e·s, seraient accusé·e·s d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, qui aurait été commis auparavant. Ils auraient été reconnus par des policiers qui se faisaient passer un téléphone.
Ces trois interpellé·e·s sont la cible depuis plusieurs semaines d’un harcèlement policier : lors de contrôles d’identité, l’un d’entre eux a déjà subi des pressions ( « on sait où tu habites »).

Ces interpellations ciblées interviennent alors que le climat de répression est très pesant. Dylan, gilets jaune de 18 ans éborgné à cause d’une grenade jetée par les forces de l’ordre le 27 avril, s’est vu dire par un policier le 11 mai : « on va te crever l’autre œil ». De même, Camille, observatrice de la Ligue des Droits de l’Homme, a été violemment insultée par un gradé de la brigade anti criminalité de Montpellier le 16 avril. Nous attendons les interpellations ciblées des policiers concernées…

Nous dénonçons vigoureusement la répression contre les participants aux manifestations des gilets jaunes, d’autant plus choquantes que les violences policières restent impunies. La justice ferme l’œil sur ces violences tout en réprimant et condamnant très durement les gilets jaunes qui, rappelons-le, ne font que se battre pour nos droits et la justice sociale.

Nous apportons notre soutien inconditionnel aux personnes qui ont été interpellées. Au vue du contexte de tension entre la police et les gilets jaunes, nous nous inquiétons des conditions de détention des gardés à vue ainsi que des suites.

Solidarité avec toutes les victimes de la répression policière et judiciaire !